Гарантия

Technostore.az onlayn mağazasının təqdim etdiyi istənilən məhsul uyğun brendi təmsil edir və məhsulun orijinallığına tam təminat verilir. Technostore.az onlayn mağazası heç bir halda saxta və ikinci əl məhsulların satışını reallaşdırmır.

ZƏMANƏT ŞƏRTLƏRİ:

 • Zəmanət talonu əməkdaşımız tərəfindən satış zamanı doldurulur və zəmanət müddəti məhsulun satış tarixindən hesablanır.
 • Xüsusi quraşdırma tələb edən məhsullar (paltaryuyan, qabyuyan, kondisioner və s.) Servis əməkdaşları tərəfindən pulsuz quraşdırılır. Əgər quraşdırma zamanı standart xidmətdən əlavə işlər görülərsə görülən əlavə işlərə görə xidmət haqqı alına bilər.
 • Zəmanət xidmətindən istifadə etmək üçün satılmış məhsul alıcı tərəfindən zəmanət talonu ilə birlikdə Servis Mərkəzinə təqdim edilməlidir.
 • Servis Mərkəzinin zəmanət talonunda yazılan məlumatların məhsu lun üzərində olan məlumatlarla eyniliyini yoxlamaq səlahiyyəti vardır. Müayinə üçün qəbul edilmiş məhsul Servis Mərkəzində 14 günə qədər saxlanıla bilər.

ZƏMANƏTİN LƏĞV OLUNMASI ÜÇÜN ƏSASLAR:

 • İstismar qaydalarına riayət edilməməsi nəticəsində nasazlıq yarandıqda
 • Mexaniki zədələr və təbii fəlakətlər nəticəsində nasazlıq yarandıqda
 • Elektrik cərəyanının qeyri-sabit olması nəticəsində nasazlıq yarandıqda
 • Nəmişliyin normadan yuxarı olması və məhsulun daxilinə kənar cisimlərin (həşərat, maye və s.) keçməsi nəticəsində nasazlıq yarandıqda
 • Periodik təmizləmələr və texniki qulluq qaydalarına riayət edilməməsi nəticəsində nasazlıq yarandıqda
 • Elektrik, su və ya qaz parametrlərinin normadan kənara çıxması nəticəsində nasazlıq yarandıqda
 • Ekranda nöqtələrin sayı 4 və ya ölçüsü 6 pikseldən (LED ekranda 2 mm-dən) az olduqda
 • Zəmanət talonunda göstərilmiş məlumatlarla təqdim edilmiş məhsu lun eyniliyini (marka, model, seriya) müəyyən etmək mümkün olmadıqda və ya bu məlumatlarda sonradan dəyişiklik edildikdə
 • Məhsula səlahiyyəti olmayan şəxs tərəfindən müdaxilə edildikdə. (konstruksiyasında dəyişiklik edildikdə, kabel sisteminə calaq verildik də, üç kontaktlı şəbəkə qoşulması olan məhsulların düzgün yer birləşməsi olmadıqda və digər formada məhsula müdaxilə edildikdə)

MƏHSULUN GERİ QAYTARILMASI ZAMANI AŞAĞIDAKILAR TƏLƏB OLUNUR:

 • Məhsulun əmtəə görünüşü və qablaşdırmasına xələl yetirilməməli
 • Mexaniki zədələr və təbii fəlakətlər nəticəsində nasazlıq yarandıqda
 • Hesab-Faktura və Zəmanət talonu məhsul və qablaşdırması ilə birgə qaytarılmalı, hesab-faktura və zəmanət talonunda hər hansı bir müdaxilə olmamalıdır.
Доставка
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
Гарантия
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ТОВАРЫ
Возврат и Обмен
ВОЗВРАТ В ТЕЧЕНИИ 14 ДНЕЙ
Удобная оплата
УДОБНЫЕ МЕТОДЫ ОПЛАТЫ